Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Boekhandel Het Kompas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Boekhandel Het Kompas respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van Persoonsgegevens

Boekhandel Het Kompas verzamelt uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom Boekhandel Het Kompas persoonsgegevens nodig heeft

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Boekhandel Het Kompas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- contact met u op te nemen i.v.m. de behandeling van uw vraag, bestelling of betaling;
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- om goederen en diensten bij u af te leveren of te verzenden;
- contact met u op te nemen i.v.m. deelname aan een workshop;
- aan u toestemming te vragen voor het toezenden van onze nieuwsbrief;
- het toezenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).

Wij geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Wij eisen van externe verkopers en leveranciers dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

Wij slaan in geen geval uw betaalgegevens op. Wanneer u vooraf betaald via onze webshop geven wij die volledig uit handen aan Mollie, de payment service provider voor online betalingen.

Wanneer u Boekhandel Het Kompas wilt ondersteunen middels een donatie via bankoverschrijving, zijn uw naam en rekeningnummer zichtbaar op het rekeningafschrift. Indien uw contactgegevens bij ons bekend zijn, ontvangt u namens het bestuur een bedankbrief na het einde van het jaar.

Boekhandel Het Kompas bewaart uw persoonsgegevens, totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten of wenst dat wij uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekhandel Het Kompas verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekhandel Het Kompas.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de beheerder of sturen naar info@boekhandelhetkompas.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze diensten en website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website of wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen

Boekhandel Het Kompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de beheerder of via info@boekhandelhetkompas.nl.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.